freebie - 5

Hvordan gør man læring levende?

Når læring er levende, så er der en proces i gang, hvor noget lever videre efter at vi er gået ud af vores møde. Det “noget” lever videre inden i os og lagrer sig ved at; vi taler med det, taler med andre om det, undersøger og udforsker det, holder det op imod det, som vi allerede ved, og i det hele taget tager det ind og gør det til vores eget.

Og der ligger meget mere i ordene “levende læring”.

For det er sjældent bare sådan, at information er så spændende i sig selv, at den “lever” i os. Informationer vælter vi os i til daglig. Så hvad gør at nogle informationer “lever” længere? Det handler ofte om det der er imellem den der afleverer beskeden, måden den leveres på og den der modtager den. Men det handler om mere end, at man som underviser eller vidensformidler, “bare” skal arbejde med sit budskab og sin modtager-afsender analyse og kommunikation.

Det handler især om at være opmærksom på kontakten, som opstår mellem to mennesker. Og den er også kropslig, og består af flydende dele, som kan være svære at få greb om: timing, tillid, brugen af sanser, som fx. at se og lytte, de er alle vigtige elementer, og de kræver nærvær.

Der er især to ting, som er med til at opbygge en god kontakt i mødet, undervisningssituation osv.

1. At indholdet, som er det vi mødes om, giver mening, er relevant og spændende og vækker nysgerrighed

2. At have en oplevelse af at blive set som menneske – det er essentielt for den gode kontakt.

På den måde er det at skabe en levende læringsproces ikke så nem at sætte på opskrift – var det sådan var den for længst nedskrevet. Vi er nemlig alle forskellige.

Er det sådan at man bare kører sin undervisning på autopilot med de samme noter som altid, så overser man en meget vigtig del i undervisningen, som er det menneskelige møde. Og dét som gør det så spændende.

6

Om legende læring

For mange år siden blev jeg meget optaget af, hvad der skaber liv i undervisningen og hvad vi rent faktisk lærer af. Og hvem det er, der egentlig lærer noget i lokalet.

Selvom der er masser af muligheder, er det ikke alle, der lærer noget hver dag. Nogle sidder fast i rutinerne, bliver overset, har svært ved det nye og bliver ikke udfordret nok osv. Jeg ville gerne have alle med.

I min søgen efter at finde frem til opskriften på god undervisning, trænede jeg teaterteknikker, tog en uddannelse til forumspilsinstruktør og rejste til Buenos Aires, hvor jeg tog til et par workshops i Klovn.

Jeg havde trænet klovn tidligere, og var blevet vild med det, men havde svært ved at se, hvordan jeg kunne bruge det. Denne gang kunne jeg se nogle helt særlige kvaliteter i undervisningen.

Mine undervisere i klovn i Argentina kunne noget med deres evne til at skabe et mulighedernes rum, som er fantasifuldt, åbent og kærligt, og hvor alle inkluderes.

De kunne blandt andet få mig til at overskride mine egne forståelser af, hvad jeg var i stand til, på en scene, se potentialerne og være i nuet. De brugte legen som indgang til læring. Jeg fik nye erfaringer og nye erkendelser, som jeg ikke kunne have læst mig til i en manual.

Leg handler om at bryde ud af det rationelle, bryde reglerne og udforske muligheder. Det handler om at give slip på sig selv for en stund, tage risici og gå ud på dybt vand. Leg er, når vi som børn går ind i en anden verden, og ind i en historie, som vi opfinder undervejs, og som vi ikke kender slutningen på.
Det er en ganske anden slags undervisning. Og det er ikke sådan at alle skal klovne. Men elementerne og tankesættet kan med fordel bruges til at få flere med i lokalet. 

Først og fremmest kræver det en god kontakt mellem de mennesker, der er samlet og mødes i et rum.