Vores 10 principper

Vi arbejder med at skabe holdbare sociale forandringer og de skabes bedst gennem deltagerinvolvering.


Her er vores 10 principper, som vi tager udgangspunkt i, der gør uddannelse til god udvikling.

Alle kompetencer

Alle mennesker har muligheder for at skabe og deltage. Vi ser forskelligt på verden, og det er paletten og summen af de forskellige kompetencer og stemmer i spil, der giver de stærkeste løsninger. 

1.

Påskøn det I har

Påskøn og se muligheder I alt det, som I allerede har. Genbrug. Ønsker I mere - så overvej, hvilke ressourcer og menneskelige potentialer, der vil kunne udfoldes med fokus.

2.

Mål i virkeligheden

Tag målene ud fra virkeligheden. Det handler om at forbinde det store formål, visionerne og måske også verdensmålene og oversætte dem til konkrete, realistiske mål. Her skal man ned og tygge sine ord godt igennem. Tænke grundigt over hvert enkelt ord. Hvad skal vi gøre og hvordan skal vi handle på målene i detaljen? Og hvordan ser det ud virkeligheden, når vi forestiller os en forandring i adfærd. Vil vi kunne beskrive bevægelserne, som en koreografi? 

3.

Opbygning af fællesskaber

Den kulturelle dimension skal medtænkes. At have fokus på, hvilken kultur der skabes omkring en ny aktivitet er alfa og omega - det gør det meget nemmere at få nye vaner, når mange gør nyt på samme tid, fordi vi spejler os i hinanden og kan mere når vi løfter i flok. Sigt på gruppens fælles faglige mål, imens I også styrker samarbejdet og relationerne i gruppen, så der er en god balance ligeligt fordelt imellem det sociale og det faglige. 

4.

Rummelige dialoger

At dyrke dialoger med øje for at hjælpe den anden til at se og mærke egne og fælles potentialer, er en kunstart. En dialog handler om, at lade andres meninger og udtryk komme til orde, og lade sig mærke af det, være åben for bevægelse, og gøre sig rummelig for også at høre modstridende synspunkter. Det driver forskellige processer fremad.

 

5.

Lokal - global

Tænk over hvilken større helhed I er en del af. Hvad er der af lokale og globale muligheder, som man kan engagere sig i? Vi laver allesammen ringe i vandet omkring os. Og det vi gør på arbejdet, smitter også af derhjemme.

6.

Handle i situationer

Udover de konkrete planer, så er det godt at tænke målene helt igennem ud på forskellige situationer og scenarier. De skal spilles ud, trænes, så de bliver til handling. Det er bare om at kaste sig ud i det og prøve.

7.

Dilemmaer & kompleksitet

Vi går tæt på dilemmaer, for der er sjældent en one-size-fits-them-all. Det handler om at stå åbent i diskussionen omkring dialogen, og også se, at det er en værdi-diskussion. Det at handle, går ud på, at tage bevidste til- og fravalg. Fremtiden er ikke enkel, så, når det drejer sig om at skabe forandringer, er der en række overvejelser, masser af muligheder og derfor er det interessant med en kreativ tilgang.

8.

Mediatorer

Der er brug for mediatorer, mennesker, der skaber netværk omkring sig og tager diskussionen ud til nye grupper. Hvem kan sikre overlevering af den nye viden, så den bliver forankret og handlet på? 

9.

Giv plads til gråd og grin

Pædagogisk humor kommer man langt med, og det er mere end bare at grine. Det handler også om at mærke nydelsen ved at gøre noget, og at give plads til at fejle. Humor gør det hele lettere, og åbner op for flere fantastiske og absurde ideer. Og det giver energi til relationer.

10.