Hvad gør vi

Vi arbejder mod at lave bæredygtige forandringer og de skabes gennem deltagerinvolvering. Verdensmålene favner bredt, og med dem, er der masser af muligheder for at deltage med store eller små skridt. Alle er velkomne.

Her er vores 10 principper for, hvordan vi kan gøre uddannelse til bæredygtig udvikling. 

Alle kompetencer

Alle har muligheder for at skabe og deltage. Helt nye mennesker, såvel som erfarne, ser forskelligt på verden, og det er paletten og summen af de forskellige kompetencer og stemmer i spil, der giver de stærkeste løsninger. For eksempel: kompetencer til at handle, planlægge, fantasievnen og empati og samarbejdskompetencen m.m.

1.

Brug det I har

Brug og genbrug det I har. Hvor passer det som I allerede gør ind i verdensmålene? Hvilke af dem tiltrækker jer mest? Hvad kunne I gøre mere af? Hvilke ressourcer og menneskelige potentialer kan let udfoldes med fokus?

2.

Mål i virkeligheden

Tag målene ud fra virkeligheden. Det handler om at forbinde det store formål, visionerne og verdensmålene og oversætte dem til konkrete, realistiske mål. Her skal man ned og tygge sine ord godt igennem. Man skal tænke grundigt over hvert enkelt ord. Hvad skal vi gøre og hvordan skal vi handle på målene i detaljen? Og hvordan ser det ud virkeligheden, når vi forestiller os en forandring i adfærd. Vil vi kunne beskrive bevægelserne, som en koreografi? 

3.

Opbygning af fællesskaber

Den kulturelle dimension skal medtænkes. En kultur omkring en ny aktivitet er alfa omega - det gør det meget nemmere at få nye vaner, når mange gør nyt på samme tid, fordi vi spejler os i hinanden og kan mere når vi løfter i flok. Husk at sigte på gruppens fælles faglige mål, imens I også styrker samarbejdet og relationerne i gruppen, så der er en god balance imellem det sociale og det faglige. En god balance er ofte tæt på de fifty-fifty.

4.

Rummelige dialoger

At dyrke dialoger med øje for at hjælpe den anden til at se og mærke egne og fælles potentialer, er en kunstart. En dialog handler om, at lade andres meninger og udtryk komme til orde, og lade sig mærke af det, være åben for bevægelse, og gøre sig rummelig for også at høre modstridende synspunkter. Det driver forskellige processer fremad.

 

5.

Lokal - global

Hvad er der af lokale og globale muligheder, som man kan engagere sig i? Internettet er en oplagt koblingsmulighed, men hvad er der ellers omkring jer i nabolaget? Vi laver allesammen ringe i vandet omkring os.

6.

Handle i situationer

Udover de konkrete planer, så er det godt at tænke målene helt ud på forskellige planer, situationer og scenarier og spille dem ud, så de bliver til handling. Det er bare om at kaste sig ud i det og prøve.

7.

Dilemmaer & kompleksitet

Vi går tæt på dilemmaer, for der er sjældent en one-size-fits-them-all. Det handler om at stå åbent i diskussionen omkring dialogen, og også se, at det er en værdi-diskussion. Det at handle, handler om, at tage bevidste til- og fravalg. Fremtiden er ikke til at spå, så, når det drejer sig om bæredygtighed, er der en række overvejelser, masser af muligheder og derfor er det interessant med en kreativ og proaktiv tilgang.

8.

Mediatorer

Der er brug for mediatorer, mennesker, der skaber netværk omkring sig og tager diskussionen ud til nye grupper.

9.

Gør det sjovt

Pædagogisk humor kommer man langt med. Og det er mere end bare at grine. Det handler om at dyrke og mærke nydelsen ved at gøre noget. Humor gør det hele lettere, og giver så absolut plads til flere fantastiske og absurde ideer. Og det giver energi til relationer.

10.