Workshops

 Vi sammensætter, i samarbejde med jer, en workshop der passer til jeres unikke behov.
Så hvis du har en god idé, så hold dig ikke tilbage med at kontakte os.
Her ses eksempler på workshops, som vi tilbyder.

Chancepartout klovne

Styrk jeres samarbejde gennem et møde med klovnens verden

Med en række praktiske og fysiske øvelser guider vi jer til at blive bedre til at læse, bruge og inddrage hinanden ved at fokusere på de små signaler vi kommunikerer kropsligt.

Chancepartout teaterklovn på amager med ældre synshæmmede

Ældre menneskers møde med teaterklovnen

- et workshopforløb a 7 - 10 gange a halvanden times varighed, som handler om at styrke fællesskaber. Det er ikke idéen at ældre skal klovne, men at I igennem klovnens poesi og nærvær kan få lejlighed til at få kontakt med skjulte talenter, erindringer og livshistorier og dermed komme tættere på hinanden i gruppen og dermed opnå mere fællesskab og samhørighed.

Chancepartout workshops

Forumspil med
dukker

- en workshop i at tale om de svære emner

Forumspil er en metode til at arbejde med kommunikation, verbal som kropslig i relationer på arbejdspladsen, skolen, organisationer etc.

Workshop i teaterklovn til samarbejde

For at arbejde bedre sammen som team og lære mere af hinanden, kræver det, at vi kender vores egne og hinandens styrker og svagheder, og at vi tør at dele dem med hinanden i tilliden til at blive set som vi er.

På workshoppen dykker vi ned i klovnens verden, hvor vi har fokus på at blive opmærksomme på vores kropssprog og vores brug af sanserne. Vi undersøger legen og nærværet og viser, hvordan disse elementer kan være med til at skabe rammer, som er trygge, rare og inspirerende at være i.

Læs mere (dansk)

 

Eksempler på hvad vi vil komme ind på i workshoppen:

 

– Træning i at spejle hinanden og se de gode intentioner
– Træning i at være nærværende, åndedrætsøvelser, mærk impulsen øvelser
– Træning i at bygge videre på andres ideer, korte improvisationer

 

Til at understøtte de praktiske øvelser vil der i workshoppen være enkelte korte oplæg, bl.a. teori om empati og fantasi som kompetenceelementer (hårde/bløde kompetencer).

Det gør vi for at skabe et fælles sprog og koble de praktiske fysiske øvelser til jeres hverdag.

 

Udbytte af workshoppen:

• I træner jeres evne til at ’se’ og ‘lytte’ til hinanden – og får tilføjet nuancer på jeres fælles sprog.
• I får arbejdet med jeres kropssprog og øje på, hvad det er, I hver især har af særlige udtryksformer, og hvad I kan skrue på, for at gøre jer selv mere tydelige.
• I får grinet sammen og delt situationer fra jeres hverdag med større forståelse for hinanden.

 

For at sikre, at I får mest udbytte af workshoppen og rammer jeres behov og specifikke udfordringer, vil vi gerne afholde et møde med jer før workshoppen.

 

Dato: Vi har ikke nogen planlagte åbne workshopdatoer pt. men skriv til os for mere info.

Ældre menneskers møde med teaterklovnen

– et workshopforløb a 7-10 gange a halvanden time pr. gang.

Læs mere

Chancepartout klovne-workshop med ældre mennesker

Vi er meget optagede af, at vi laver klovn med ældre og ikke for ældre. At vi ikke optræder i klovne-karakter, men som os selv, og hvad det gør ved relationen.
Vi arbejder meget bevidst med at de ældre ikke bliver publikum, men deltagende og at seancerne udvider sig og følger deres input.

Det vi arbejder med, er en åben tilgang, som handler om at skabe et rum, hvor man lytter til hinanden, mærker og føler hinanden, er nærværende og på den måde i kontakt. (Uden nødvendigvis at røre fysisk ved hinanden).

Fokus er på at registrere og mærke hinanden igennem træning af sanserne. Vi taler om workshopforløb, hvor det maksimale og mest enkle, er at finde den anden hvor den anden er, og følge ham eller hende.

Forumspil med dukker

– en workshop med dukker og objekter til at sætte spot på mikrodramaer

En workshop kan være med til at styrke fællesskabet, samt løsne op for de små eller mindre misforståelser i hverdagen og forny energien, glæden og retningen for en gruppe.

Læs mere (dansk)

Forumspil med hånddukker er en metode til at arbejde med kommunikation, verbal som kropslig i relationer på arbejdspladsen, skolen, organisationer etc.

Det er et kreativt læringsværktøj, hvor vi arbejder med at få sat ord på og dele svære situationer og dilemmaer på levende måder.

Det går på at vise et kort dukketeater for en forsamling, hvor vi gennemspiller situationer, som er anledning til uenighed blandt deltagerne.


Publikum ser dukkespillet og bliver efter første visning bedt om at reflektere over det, som de så og så beskrive det med deres egne ord.

Dukkespillet vises igen og her bedes publikum række hånden op og stoppe spillet når de har nye ideer til, hvordan konflikten i dukkespillet kan undgås. I denne session bliver publikum også bedt om at deltage ved at vise deres egen idé. Det gøres ved at overtage dukkeførernes rolle og agere som dukkerne ved at tale med egen stemme og sidde bag scenen på dukkeførerens plads.

En session kan tage fra halvanden time til op til tre timer eller mere, afhængigt af publikums interesser.

Forumspil med hånddukker er under udvikling og er aktuelt fra september 2022.

For mere information, kontakt venligst: signe@chancepartout.dk