Eksempler på vores arbejde

Chancepartout Carina jonglerer med appelsiner

Kontakt og kreativitet - på spil

Læs om Chancepartouts samarbejde med Danida Fellowship Centre på workshoppen om, hvordan man kan se hinandens intentioner, og spille med på hinandens idéer

Læs mere

 

I oktober 2020 arbejdede vi med Danida Fellowships centres konsulenter på at træne vores sanser, at give plads til spontane indfald og generere ideer.

En forudsætning for at kunne gribe alle de gode idéer, er at vi er nærværende, så vi lavede en masse øvelser i at mærke og fange kroppens impulser, og samtidig kunne se andres gode intentioner.

For ideerne kommer når vi slapper af, i de øjeblikke vi tillader os selv at begå fejl, og går med ud i det ukendte, og når vi bruger fantasien.
Den unikke idé er meget sjældent en enmandspræstation. Kreative bliver vi ved, at vi er nysgerrige, og spiller ind med vores egen idé eller nuance på tingene, og når de tanker blandes med andres forestillinger, så skabes der grobund for nye fantastiske ideer.

Modstand - på spil - om hvordan man kan arbejde med modstand mod læring

Et todages seminar i november 2017 i et samarbejde med Hovedstadens Ungdomsberedskabskorps, som handlede om, hvordan de bedst kunne arbejde med at undervise udsatte unge. Vi så nærmere på, hvordan man kan forstå og håndtere problemfyldte situationer, og hvordan det er muligt at medvirke til at dæmme op for konflikterne med fokus på at styrke relationen til kadetterne. 

Læs mere

På to dage kom vi igennem temaer som kommunikation, læring, kropsprog, motivation, relationsskabelse, og struktur.
Første dag arbejdede vi med forebyggelse af konflikter med fokus på sikker drift.
På dag to kiggede vi nærmere på, hvad vi stiller op i det øjeblik når det brænder på. Vi arbejdede konkret med situationer fra brandkadetinstruktørernes hverdag.

Der var to hovedformål med dagene:

1) At deltagerne med afsæt i egne erfaringer fra praksis, fik delt viden og konkrete eksempler på problemfyldte situationer og forslag til løsningen af dem.
2) At deltagerne fik træning i at dæmme op for konflikterne med fokus på at styrke relationen og kontakten til deres deltagere.

Interkulturel kommunikation - undervisning i at sætte sig i den andens sted

I maj 2017 underviste vi på studerende fra det internationale universitetsstudie i business og ledelse på universitet i Anger, Frankrig, i forhandlingsteknik og interkulturel kommunikation – i praksis.

Læs mere

De studerende havde på studiet og fra observationer af blandt andet forhandlinger i Bruxelles i EU, en bred teoretisk viden om forskellige nationalkulturer og hvilke konflikter det kan afstedkomme.

Vi tog udgangspunkt i deres erfaringer og fik bygget deres forståelser op ved at se nærmere på forskelle i at bruge henholdsvis en beskrivende kulturteoretisk tilgang – som man kan arbejde med i sin analyse i sin planlægningsfase forud for et interkulturelt møde, for herefter at arbejde med et mere komplekst kulturbegreb. Her så vi nærmere på specifikke forhandlingssituationer og hvordan kategorier som køn, alder og kropssprog også spiller ind.

Interkulturel kommunikation

Interkulturel kommunikation - om det svære møde

I marts 2014 havde vi i Chancepartout fornøjelsen af at møde tres COWI internationale medarbejdere i Nyborg.
I løbet af halvanden times workshop, arbejdede gruppen med at analysere kropslig kommunikation ved at se nærmere på de situationer, som kan gøre det til en svær proces at arbejde sammen. 

Læs mere

Vi arbejdede med et beskrivende kulturbegreb til at analysere gruppers dynamikker og interkulturelle misforståelser med. 

Efter et oplæg om Geert Hofstedes kulturbegreb over de fem kulturdimensioner, og en opvarmning, arbejdede grupper med hver deres bud på en af de fem kulturdimensioner fra teorien. De fem dimensioner er:

Individualisme/kollektivisme
Maskulinitet/femininitet
Struktureringsbehov
Magtdistance
Langsigtet/kortsigtet orientering

Vi afsluttede workshoppen med en udstilling, hvor hver gruppe præsenterede deres bud på en af de fem kulturdimensioner fra Geert Hofstedes teori ved at bruge deres kroppe som statuer. 

Workshop i kulturforståelse - om den svære proces at arbejde sammen

På et fyraftensmøde for DJØF netværket i Paris i 2015, arbejdede vi med at forstå det interkulturelle møde imellem danskere og franskmænd.  

Læs mere

Vi så nærmere på situationer, ud på den beskrivende tilgang som Geert Hofstede repræsenterer, og så til en mere kompleks kulturteori af Iben Jensen, som kigger mere på situationen og andre kategorier som alder og køn og den rolle de spiller i mødet.

Undervejs fik vi sat krop på konflikterne, og nærstuderet udvalgte situationer, som deltagerne havde valgt.

Forumspil mobning

Mobning i en folkeskole i Argentina - træning i hvad man kan gøre i situationen, når man er vidne til mobning

På en workshop på en folkeskole på det ældste klassetrin trænede vi skoleelever at lytte til hinandens personlige historier om mobning gennem leg og forumspilsmetoden.

Læs mere

I Argentina prøvede en skoleklasse kræfter med forumspilmetoden, og temaet var mobning. Fremfor at vi kom og talte om, hvad der er god og dårlig kommunikation, og give gode råd, så bad vi eleverne tale om historier fra eget liv, og de måtte godt opdigte, og så lavede vi små teatersekvenser ud fra dem. Eleverne spillede scenarierne for hinanden, og vi talte om, hvad hver enkelt rolle kunne gøre i situationen og var det realistisk? 

Temaerne som de unge tog op, var mobning på sociale medier, øgenavne og medløbere.

Vi var sammen i tre timer, hvor deres lærere også deltog. Dagen endte med spontan fællessang og guitarspil.

Chancepartout mennesker mødes

Evaluering i praksis - trivsel og motivation igennem en deltagerorienteret undersøgelse

Læs om Chancepartouts samarbejde med Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby og foreningsfundamentet – et kursus i at skræddersy sin egen trivselsundersøgelse ved brug af kvalitative metoder

Læs mere

I efteråret 2013 udbød Chancepartout i et samarbejde med Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby og foreningsfundamentet et kursus i kvalitativ metode. Det var et kursustilbud til frivillige og medarbejdere i frivillig organisationer fra tre lokale bydele i København, som havde lyst til at lære om undersøgelsesdesign for at udføre en mini undersøgelse i egen forening, der havde til formål at forstå, hvad der tiltrækker og motiverer de frivillige til at arbejde for netop deres organisation.

Baggrunden for kurset var at flere og flere foreninger havde svært ved at bevare kontakten til de frivillige, og manglede svar på hvad de kunne gøre bedre for deres frivillige.

På kurserne deltog ca. 14 deltagere, min. 2 deltagere kom fra den samme organisation, og de arbejdede ud fra deres egen aktuelle situation, med deres særlige problematik, og tog hensyn til egen organisationskultur. I løbet af to dage blev deltagerne ledt igennem en proces, hvor de lærte om at til- og fravælge metoder (kvalitative metoder) og endte med at have en spørgeramme til at kunne gå igang med en mindre undersøgelse.

I løbet af 2014 og 2015 har vi lavet tre kurser og haft tre netværksmøder i samarbejde med centret for socialt frivilligt arbejde og kurset kan findes på frivillighed.dk med titlen “Frivilliges motivation og trivsel”.