Chancepartout Carina jonglerer med appelsiner

Kroppens stemme

Dato & sted

Fredage fra september 2024 
i København

Kursusbeskrivelse

Lær at skabe gode læringsmiljøer omkring dig, som mennesker trives i, ved at bruge dit nærvær og kropssprog.

Kurset vil give dig et anderledes og forhåbentlig fornyet indblik i, hvordan du lærer fra dig, forhandler, sælger og leder. Vi blander traditionel organisations- og læringsteori med elementer fra teatrets og klovnens verden og byder ind med en værktøjskasse, som gør dig i stand til at løsne op for samtalen, højne kreativiteten og den innovative evne hos den enkelte og få mere glæde i spil. Vi gør alt dette ved at bringe dig tættere på samtalen og bringe dit eget instrument, krop, din stemme og dit nærvær i spil.

Vores læringskoncept og principper bygger på leg, menneskers evne til at smitte andre mennesker og empati og at turde bryde vaner og mønstre. At kunne skabe levende og legende samspil kan trænes. Hvad end du sidder i HR, salg, projektledelse eller senior management vil du få nye vinkler til at håndtere den daglige interaktion med andre på nye og mere nuancerede måder. Ikke mindst vil du forhåbentlig få en bedre selvindsigt i, hvordan du fremstår overfor andre i forskellige sociale og forretningsmæssige sammenhænge.

Kursets indhold

Modul 1 - motivation

Motivation – brug kroppen som et spejl

Udgangspunktet er alt udspringer fra dig, som igangsætter, underviser, leder, og derfor begynder al legende læring hos dig selv.

Det skal vi arbejde med:
Du er udgangspunktet: Observer din egen rolle, din krop, sprog, og stemme – dit vigtigste instrument er kroppen. Hvad er dine styrker? Hvornår resonerer du bedst? Hvad gør din scene sikker?
+ øvelse (individuelle)

Modul 2 - Se & mærk

Modul 2 – Se – det er udgangspunktet
Vi kan meget mere sammen når vi ser hinandens potentialer og muligheder i rummet. Det kræver at vi får øje på hinandens styrker.

Det skal vi arbejde med:
Læg mærke til dine deltagere og mærk deres erfaringer
Vær nysgerrig på hver enkelt (hver deltager er et nyt landskab).
Se hver enkelt deltagers styrke og udfordringer
+ Øvelse: Udfyld modellen med de to akser.

Modul 3 – Kommunikér - med smil

Modul 3 – Kommunikér – med smil
Vi kommunikerer hele tiden også når vi holder pauser. Hvad vil vi sige, og hvordan vil vi sige det og afstemme det med den, vi står overfor?

Det skal vi arbejde med:
At skabe et levende, legende og godt læringsrum gennem dig selv.
Træn din egen historiefortæller – og gør din fortælling levende – hvad vil du fortælle kort og simpelt?
Hvad vil din krop fortælle?
+ Øvelse: Træn kreativitetskompetencerne “Fantasi” og “Empati”

Modul 4 – Om at lytte

Modul 4 – Om at lytte
En anden sans er øret – hørelsen. Hvad opfatter vi igennem det vi hører? Hører vi hvad der bliver sagt, eller hører vi kun nogle, kald dem toner, frem for andre?

Det skal vi arbejde med:
Lytte på flere niveauer også til det nonverbale sprog og bliv mere favnende, så du også hører dem, som er forskellige fra dig selv.
Lyt til intentionerne, så du hører det hele menneske, både det du kan se, og mennesket bagved.
Øvelse: Spørgsmål + feedback

Modul 5 – Få krop på teorien

Modul 5 – Få krop på teorien 
Omsæt din viden til øvelser, som involverer og skaber forandring
Der findes uendelig mange muligheder for at involvere dine deltagere i dit forandringsprojekt. Måden du gør det på, skal nøje afstemmes med formålet og dine deltagere. Hvordan du griber det an og finder inspirationen til metoder arbejder vi med på dette modul.

Det skal du arbejde med:
Omsæt din teori til egen øvelse

Modul 6 – Pædagogisk grin - gør rummet legende

Modul 6 – Pædagogisk grin – Gør rummet levende og legende i mødet
Dét handler om at have at kunne få rummet i svingninger gennem scenisk nærvær, kontakten til sit ”publikum”, og slippe strukturerne og tankerne.

Vi skal øve os i at bruge os selv foran hinanden.

Det skal du arbejde med:
At finde nydelsen i de skæve indfald
Bygge videre på vilde ideer.
Bruge fantasi og empatikompetencen
Improvisere i øjeblikket.

Praktisk information

Kursusforløbet koster 15.000 kr. ekskl. moms pr deltager.

I prisen indgår:
Kursusmateriale: Al materiale vil være tilgængeligt på en digital læringsplatform.
Tre fysiske workshops, hvor vi arbejder med at træne kropssprog m. teaterinstruktør Antoine Innocente. Vi mødes på modul 1,3 og 6. 
Kaffe, te, og frugt på de tre dage er også inkluderet i prisen.

Når du har gennemgået kurset, vil du bedre kunne:


Om forløbet

Kurset består af forskellige iterationer, hvor vi tager udgangspunkt i forskellige teorier indenfor ledelse, organisation, sociologi. Vi går frem og tilbage mellem teorierne og praktiske øvelser, hvor vi sætter vores egen krop, tanker og samtale i spil og via et fornyet perspektiv prøver nye koncepter og metoder af.

Kurset er på seks moduler over et forløb på seks uger. Undervisningen er bygget op omkring blended learning, således at der både vil være fysiske møder og online møder. Hver uge får deltagerne en ny øvelse, som de skal arbejde med fra gang til gang, og som vi mødes og tager udgangspunkt i til undervisningen på Zoom.

Der vil være tre fysiske fremmøde undervisningsdage under forløbet. 

Undervisere: Carina Brit Christensen og Antoine Innocente

Reservér nu

Reservationen er først gældende, når du har modtaget en endelig bekræftelse pr. mail

Shopping Basket
Er du interesseret i et af vores læringsprodukter til din virksomhed?

Send os en besked med navn, email og det kursus eller forløb du er interesseret i, så kontakter vi dig med nærmere info.

Appelsinspiral

Du har reserveret en plads...


Du vil indenfor kort tid modtage en email. Så hold øje med din indbakke.

Appelsinspiral

Så er du næsten tilmeldt...

For at få adgang til hele kurset og den side, hvor alle filmene og materialet ligger, så mangler du bare at registrere dig og oprette en profil.

Gå til læringsuniverset her

Indenfor kort tid vil du også modtage en email. Så hold øje med din indbakke.