Kontakt på spil – om at håndtere modstand mod læring

Book nu

Bookingen er først gældende, når du har modtaget en endelig bekræftelse pr. mail

Datoer

Tirsdag d. 21. november 2021
Klokken 13.00-16.00

Kursusbeskrivelse

Vi har rygende travlt lige for tiden med at revurdere vores online og fysisk fremmøde kurser, så nedenstående kursusbeskrivelse er under udvikling. Vi arbejder med at få vores nye hjemmeside klar så hurtigt som muligt inden udgangen af september 2021.

Modstand har mange nuancer og kommer til udtryk på forskellige måder. Det kan handle om; gruppen, relationen til underviseren, mangel på motivation eller personlige problemer og frustrationer, som giver sig til udtryk i modvilje, aggressiv adfærd, eller manglende deltagelse etc. Modstand på læring bremser læringsprocessen, men det er muligt at vende modstanden igennem den måde vi tager hånd om deltagernes reaktioner.

På kurset arbejder vi i dybden med at analysere og forstå forskellige varianter af modstand mod læring, og det gør vi ved at sætte fokus på de situationer, som kan være svære og dilemmafyldte. Vi træner forskellige måder at handle på, så vi kan forebygge og/eller gribe muligheden til at vende modstanden i dét øjeblik at situationer spidser til, med blik for, hvordan vi kan styrke relationen og læringsudbyttet.

Vi arbejder i dybden med temaer som kommunikation, kropssprog, motivation og relationsskabelse og gruppedynamikker igennem et analytisk blik på praksis og handlinger.

Indhold på kurset
• teori om motivations- og relationskabelse
• teori om “modstand” i lærings/udviklingsperspektiv
• træning i at håndtere de problemfyldte situationer
• kommunikation (at tage sig af deltagernes reaktioner)
• at bruge humor og transformere modstanden

Praktisk Information

Shopping Basket