Interkulturel kommunikation og kulturforståelse – i mødet

Book nu

Bookingen er først gældende, når du har modtaget en endelig bekræftelse pr. mail

Datoer

Tirsdag d. 21. november 2021
Klokken 13.00-16.00

Kursusbeskrivelse

Vi har rygende travlt lige for tiden med at revurdere vores online og fysisk fremmøde kurser, så nedenstående kursusbeskrivelse er under udvikling. Vi arbejder med at få vores nye hjemmeside klar så hurtigt som muligt inden udgangen af september 2021.

Hvordan tilgodeser du kulturelle forskelligheder og udnytter dem til gruppens fordel?

Kurset handler om, hvordan du som underviser, leder eller medarbejder kan imødekomme de udfordringer, der kan opstå, når mennesker, med forskellige kulturelle baggrunde, mødes ansigt-til-ansigt. Det kan være forhandlingssituationer, projektgrupper på tværs af landegrænser etc.

Vi fokuserer på, at se muligheder i situationer ved at spille forskellige rollespil, hvor vi identificerer og træner konkrete måder at handle på. Vi arbejder med, hvordan man tager hensyn til kulturelle forskelligheder og måske endda udnytter og styrkes af dem.

Du lærer at:
• arbejde kropsligt med kulturanalyse
• identificere kulturelle udfordringer
• bruge redskaber til at inkludere forskelligheder positivt • bruge kulturteori, fra statiske til mere komplekse analyseredskaber

Kurset er for ledere, undervisere, studerende, medarbejdere, pædago- gisk personale og andre interesserede i undervisning og metoder, som ønsker inspiration og redskaber til at arbejde med interkulturelle samspil, læringsmiljø og grupper.

Praktisk Information

Shopping Basket