Kurser


Chancepartout kurser

Motivation og deltagelse - med kroppen som spejl

Kurset, hvor vi går i dybden med, hvordan man skaber motiverende læreprocesser og deltagelse - med fokus på brugen af kroppen.

Klik her for at læse mere om kurset

Modstand - på spil

Kadetter - UBK

Modstand, gnidninger eller konflikter har mange nuancer og kommer til udtryk på forskellige måder alt afhængig af situationen og den relation, som man har til sine deltagere. Den enkeltes modstand kan handle om; gruppen, relationen til underviseren, at have en dårlig dag, mangel på motivation eller personlige problemer og frustrationer, som giver sig til udtryk i aggressiv adfærd, modvilje, eller manglende forståelse etc mm. Modstand i undervisningen bremser læringsprocessen, også for de andre, men det er muligt at vende modstanden igennem måden vi tager hånd om deltagernes reaktioner.

På kurset arbejder vi i dybden med at analysere og forstå forskellige varianter af modstand og konflikter og konflikthåndtering i praksis. Det gør vi ved at sætte fokus på de situationer, som kan være vanskelige, og så skal vi træne, hvordan vi kan arbejde forebyggende eller dæmme op for konflikterne når de opstår, med blik for, hvordan vi kan styrke relationen.

Der arbejdes i dybden med temaer som kommunikation, kropssprog, motivation og relationsskabelse og analyse af gruppedynamikker igennem et analytisk blik på praksis og handlinger

Læringsmål: Målet er at underviser/instruktøren/ledere, med afsæt i egne erfaringer fra praksis, kan forstå og håndtere problemfyldte situationer, og at de kan medvirke til at dæmme op for konflikterne med fokus på at styrke relationen og kontakten til deres deltagere.

Indhold:

- Teori om motivations og relationskabelse
- Teori om "modstand" i lærings/udviklingsperspektiv
- Træning i at håndtere de problemfyldte situationer
- Kommunikation (at tage sig af deltagernes reaktioner)

2 dages seminar

I November 2017 målrettede vi kurset til Hovedstadens Ungdomsberedskabskorps og efterfølgende udtalte lederen:

Ungdomsbrandkorpsets instruktører har haft godt udbytte af Carina som facilitator, på en 2-dages workshop om modstand, at arbejde relationelt og forebyggelse af konflikter.
Carina har en god forståelse for deltagernes individuelle behov og er som facilitator god til at skabe rum for ”egen læring”. Carina får deltagerne meget på banen og til at interagere med hinanden. Jeg kan klart anbefale Carina, hvis du skal have deltagerne til at tage del i arbejdet og ”mærke det på egen krop”

Kenneth Tang, Projektleder

Ungdomsbrandkorpset, Hovedstadens Beredskab

Trivselskursus

Design en kvalitativ undersøgelse - og brug den som et redskab til at styrke trivslen i din organisation.

Dette kursus kan bruges i alle de sammenhænge, hvor virksomheder, organisationer, offentlige instanser, foreninger vil forbedre deres medarbejderes trivsel på arbejdspladsen.

Hvad skal der til for at tiltrække ressourcer til din organisation? Hvilke redskaber bruger du til at skabe fastholdelse, trivsel og motivation? På kurset der strækker sig over to dage lærer du at bruge samtalebaserede metoder til undersøgelse af, hvad der tiltrækker mennesker til at arbejde for netop din organisation og hvordan du styrker arbejdsglæden.

Kvalitativt metodedesign - illustration

Vi underviser i at lave et kvalitativt undersøgelsesdesign, som er et stærkt kort på hånden til at forstå dine medarbejderes motivation, fastholdelse og trivsel.

Praktisk info
Kurset varer 2 dage a 6 timer pr gang. Plus en opfølgningsgang. Ring for et uforpligtende tilbud til 61670611.

Læs mere om Røde Kors´lokalafdeling og deres erfaringer med at lave en trivselsundersøgelse efter at have deltaget på vores kursus: her.

Download flyer

Interkulturel kommunikation og kulturforståelse

Hvordan tilgodeser du kulturelle forskelligheder og udnytter dem til gruppens fordel? Denne workshop handler om de kulturelle udfordringer, som opstår når mennesker med forskellige kulturelle baggrunde mødes ansigt-til-ansigt.

Vi identificerer og træner hvordan kan vi udpege konkrete handlemåder, der tager hensyn til kulturelle forskelligheder og måske endda udnytter og styrkes af disse? På dette kursus arbejder vi med redskaber man kan bruge til interkulturel kommunikation.

Interkulturel kommunikation - illustration

På kurset arbejder vi med interkulturel kommunikation. Vi arbejder med hele bredden fra at kunne beskrive og analysere grupper ud fra kulturforståelser til mere komplekse kulturforståelser, hvor vi kigger på andre redskaber til at arbejde med situationer, som kan være udfordrende i ansigt-til-ansigt møder, som for eksempel forhandlingssituationer, projektgrupper på tværs af landegrænser etc.

- Arbejde kropsligt med kulturanalyser

- Identificere kulturelle udfordringer

- Vise redskaber til at bruge forskelligheder positivt

Workshoppen er en blanding af sparring, teori og øvelser, hvor alle kan deltage og bidrage.

Evalueringskursus

Kan din evaluering det, som du ønsker? Her lærer du at designe en evaluering, der kan styrke et projekt så det lever op til de forventede mål, imens du støtter læring og forandring i din organisation. Vi arbejder i dybden med evalueringsbegrebet, og med forskellige evalueringsformer, og undersøger, hvordan vi får mest læring ud af en evaluering, og hvornår det er smart at evaluere.

Evaluerings kursus - illustration

Efter endt kursus vil du have et produkt, nogle værktøjer, samt inspiration til, hvordan du kan bruge evaluering til problemløsning, fornyelse og udvikling af din organisation.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Download flyer

Andet

For tiden er vi igang med at udvikle en 6-moduls uddannelse for trænere/undervisere/projektledere i alternativ læring.

Kontakt os endelig for at høre nærmere.