Kurser


Motivation og deltagelse - med kroppen som spejl

"Lærere, der formår at indgå i relationer med elever på en ligeværdig, venlig og god måde, har langt bedre indlæringsresultater"
(http://www.emu.dk/modul/relationskompetence).

Hvordan kan vi hjælpe andre med at finde deres drivkraft?

Undervisere og ledere spiller ofte vigtige roller i et menneskes liv. Det er tit i samspillet med andre, at et menneske finder frem til sin store interesse eller drive. Det sker når eksempelvis en underviser eller leder, ser og forstår et talent og spejler det. Det handler om den energi vi sender ud, ofte ubevidst, og det handler om at have blik for det hele menneske. Og det gør vi med vores nærvær og igennem den kontakt vi får skabt. Ved at se potentialer og muligheder og gennem arbejdet med relationen kan vi styrke motivationen hos den enkelte til aktiv deltagelse.

Kurset handler om at skabe rammer for motivation og deltagelse, som kan invitere til, at den enkelte finder sin egen motivation. Vi træner, hvordan man som underviser kan finde frem til den nysgerrige, indre, kreative impuls hos deltageren, for at læreprocessen kan begynde. Ligeledes kigger vi på, hvordan man kan skabe nye muligheder - for muligheder og tilgængelighed spiller også ind i deltagerens motivation. På kurset tager vi udgangspunkt i de situationer, hvor det kan være svært for underviseren at styrke motivation for læring. Vi har fokus på brugen af kroppen i rummet. I situationen.

Kurset sætter fokus på hvordan vi styrker samspillet og vi går i dybden med at:
·Bruge kroppen som spejl - træning af nærvær, indlevelse i den anden og kropssprog.
·Sætte deltagerne i centrum - tid/plads/leg
·Lytte til den anden
·Skabe kontakt med “klovnen” - at gå ind i en ægte, ligeværdig dialog.
·Appellere til kreativitet og selvstændighed via vores kommunikation.

For: Ledere, lærere, lærerstuderende, projektmedarbejdere, pædagogisk personale og andre interesserede i uddannelse og didaktiske metoder, som ønsker inspiration og redskaber til at arbejde med grupper.

Læringsmål: At du går hjem fra kurset med værktøjer og alternative metoder til brug i din undervisning med en ny forståelse af og træning i at arbejde med deltagerens perspektiv, og hvordan du igennem samspillet kan give plads til den enkelte, som kan højne deltagelse og motivation hos deltagere. Og med en ny bevidsthed om kroppen i rummet.

To-dages kursus á ialt 8 timer.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud: carina@chancepartout.dk