Kurser


Modstand - på spil

- at blive i kontakten

Modstand har mange nuancer og kommer til udtryk på forskellige måder. Den enkeltes modstand kan handle om; gruppen, relationen til underviseren, at have en dårlig dag, mangel på motivation eller personlige problemer og frustrationer, som giver sig til udtryk i manglende detagelse, aggressiv adfærd, modvilje eller støj etc. Modstand i undervisningen bremser læringsprocessen, også for de andre i gruppen, men det er muligt at vende modstanden igennem måden vi tager hånd om deltagernes reaktioner.

På kurset arbejder vi i dybden med at analysere og forstå forskellige varianter af modstand mod læring, og det gør vi ved at sætte fokus på de situationer, som kan være svære og dilemmafyldte. Vi træner forskellige måder at handle på, så vi kan forebygge og/eller gribe muligheden til at vende modstanden i dét øjeblik at situationer spidser til, med blik for, hvordan vi kan styrke relationen og læringsudbyttet.

Der arbejdes i dybden med temaer som kommunikation, kropssprog, motivation og relationsskabelse og gruppedynamikker igennem et analytisk blik på praksis og handlinger.

På kurset træner vi at:
·Teori om motivations og relationskabelse
·Teori om “modstand” i lærings/udviklingsperspektiv
·Træning i at håndtere problemfyldte situationer
·Kommunikation (at tage sig af deltagernes reaktioner)

For:
Ledere, undervisere, studerende, medarbejdere, pædagogisk personale og andre interesserede i undervisning og metoder, som ønsker inspiration og redskaber til at arbejde med samspil, læringsmiljø og grupper

Efter kurset:
Ved du mere om, hvordan du kan skabe et dynamisk og anerkendende samspil med dine deltagere.
Er du mere bevidst om dine styrker i rollen som underviser, og hvordan din personlige kommunikation påvirker deltagernes mulighed for at lære.
Og du går hjem med en ny bevidsthed om, hvordan du mærker kroppen i rummet.

Todages kursus á ialt 8 timer.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud: carina@chancepartout.dk