Kurser


Interkulturel kommunikation og kulturforståelse

– i mødet

Hvordan tilgodeser du kulturelle forskelligheder og udnytter dem til gruppens fordel?

Kurset handler om, hvordan du som underviser/leder eller medarbejder kan imødekomme de udfordringer, der opstår, når mennesker, med forskellige kulturelle baggrunde, mødes ansigt-til-ansigt.

På kurset arbejder vi i bredden, fra at kunne beskrive og analysere grupper ud fra statiske kulturforståelser til mere komplekse kulturforståelser, hvor vi kigger på andre redskaber til at arbejde med situationer, som kan være udfordrende i ansigt-til-ansigt møder. Det kan være forhandlingssituationer, projektgrupper på tværs af landegrænser etc.

Vi fokuserer på at se muligheder i situationer ved at spille forskellige rollespil, hvor vi identificerer og træner konkrete måder at handle på, der tager hensyn til kulturelle forskelligheder og måske endda udnytter og styrkes af dem?

Du lærer du om at:
·arbejde kropsligt med kulturanalyser
·identificere kulturelle udfordringer
·redskaber til at bruge forskelligheder positivt
·bruge kulturteori, fra statiske til mere komplekse analyseredskaber

For:
Ledere, undervisere, studerende, medarbejdere, pædagogisk personale og andre interesserede i undervisning og metoder, som ønsker inspiration og redskaber til at arbejde med interkulturelle samspil, læringsmiljø og grupper

Efter kurset:
Ved du mere om, hvordan du kan skabe et dynamisk og anerkendende samspil med dine deltagere.
Er du mere bevidst om hvordan du kan planlægge og imødekomme interkulturelle dilemmaer i rollen som underviser
Og du går hjem med en ny bevidsthed om andre faktorer som også spiller ind i interkulturelle dilemmaer, som handler om kroppens positionering i det interkulturelle møde.

Todages kursus á ialt 8 timer.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud: carina@chancepartout.dk